Safe Shelter és un projecte cofinançat per la UE amb l’objectiu d’oferir formació i bones pràctiques en la implementació de  mesures de protecció infantil als recursos d’acollida per a dones.

Conseqüentment, l’objectiu és donar suport als recursos d’acollida i el seu personal especialitzat en el desenvolupament de polítiques i protocols destinats a augmentar la protecció de la infància. En última instància, el projecte pretén oferir-los pràctiques per promoure el benestar en els nens, nenes i adolescents.

Aquest projecte parteix de la premissa que infants i adolescents són subjectes de ple dret en les situacions de violència viscudes i, per tant, pretén que els recursos d’acollida per a dones tinguin polítiques i mesures específiques que millorin la protecció i seguretat dels nens, nenes i adolescents durant la seva estada en el circuit d’abordatge de la violència masclista.

Per això, s’ha partit de les experiències de les mares i llurs fills i filles i les necessitats que elles mateixes expressen en relació a la seva protecció, el benestar i la seguretat.

En aquest marc, el proper dimecres 27 d’abril tindrà lloc una formació online gratuïta on es tractaran diversos aspectes relacionats amb la protecció dels infants en els centres d’acollida: necessitats, bones pràctiques, conseqüències de la violència en nens, nenes i adolescents… Ja pots reservar la teva plaça!

 

Programa Safe Shelter