Projecte SafeShelter

Enfortiment de la protecció infantil als recursos d’acollida per a dones

Safe Shelter és un projecte cofinançat per la UE amb l’objectiu d’oferir formació i bones pràctiques en la implementació de  mesures de protecció infantil als recursos d’acollida per a dones. Conseqüentment, l’objectiu és donar suport als recursos d’acollida i el seu personal especialitzat en el desenvolupament de polítiques i protocols destinats a augmentar la protecció de la infància. En última instància, el projecte pretén oferir-los pràctiques per promoure el benestar en els nens, nenes i adolescents.

Per què és necessari?

  • Els recursos d’acolliment són una peça cabdal del conjunt dels recursos per a l’abordatge de les violències contra les dones i els seus fills i filles. No obstant, la majoria de centres d’acolliment no compten amb polítiques específiques de protecció a la infància que garanteixin els seus drets i necessitats.
  • L’estada en una casa d’acollida pot prevenir nous incidents de violència i millorar la salut mental, el desenvolupament emocional i la situació social de les dones afectades i els nens, nenes i adolescents que hi fan estada.
  • Els estudis de mares i nens, nenes i adolescents que s’allotgen en el circuit d’abordatge de la violència masclista, revelen una afectació del vincle materno-filial així com conseqüències directes de la violència en els fills i filles (el 80-90% dels nens havien presenciat violència contra la seva mare i més del 50% dels nens havien rebut alguna forma de violència directa). El personal de l’allotjament necessita recomanacions d’actuació específiques sobre com respondre a les necessitats d’infants i adolescents.
  • Nens, nenes i adolescents que viuen violència masclista poden expressar un espectre de conseqüències molt ampli: un vincle ambivalent o insegur, adoptar rols de protecció vers la mare o altres persones de l’entorn, conducta agressiva, aïllament social… Per tant, augmentar la seva seguretat interna i externa és un objectiu primordial.

La visió de Safe Shelter

Safe Shelter parteix de la premissa que infants i adolescents són subjectes de ple dret en les situacions de violència viscudes i, per tant, pretén que els recursos d’acollida per a dones tinguin polítiques i mesures específiques que millorin la protecció i seguretat dels nens, nenes i adolescents durant la seva estada en el circuit d’abordatge de la violència masclista. Per això, s’ha partit de les experiències de les mares i llurs fills i filles i les necessitats que elles mateixes expressen en relació a la seva protecció, el benestar i la seguretat.

Els participants

L’equip del projecte està format per l’AÖF – Associació de Refugis de Dones Autònomes austríaques com a coordinadora del projecte i les organitzacions associades Psytel (França), Gesine (Alemanya), Conexus (Espanya) i l’Aliança Europea del Centre de Justícia Familiar (EFJCA).

Cofinançat pel Programa Drets, Igualtat i Ciutadania (REC) de la Unió Europea

Guia SafeShelter: Créixer amb Seguretat

Les versions en anglès, francès i alemany estan disponibles al web del projecte.

Vídeos: