Projecte SafeShelter – Recursos

Cofinançat pel Programa Drets, Igualtat i Ciutadania (REC) de la Unió Europea

Guia SafeShelter: Créixer amb Seguretat

Les versions en anglès, francès i alemany estan disponibles al web del projecte.

Referències:

Carracedo Coryiñas, Sandra (2018). Menors testimonis de violència entre els seus progenitors: repercussions a nivell psicoemocional. Tesi doctoral. Madrid: Ministeri e Sanitat, Consum i Benestar Social.

Centers of Disease Control and Prevention (CDC) (2019). The ACE Pyramid.
Estudi en curs als Estats Units sobre la relació entre les experiències primerenques de violència i la salut/malaltia en la vida posterior.

Council of Europe (2019). Council of Europe Convention on preventing and combating violence against womenand domestic violence (Istanbul Convention): Children’s Rights.

Díaz-Aguado Jalón, Mª José , Martínez Arias, Rosario & Martín Babarro, Javier (2020). Menors i Violència de Gènere. Madrid, Ministeri d’Igualtat.

Katz, Emma, Nikupeteri & Merja Laitinen (2020): When Coercive Control Continues to Harm Children: Post-SeparationFathering, Stalking and Domestic Violence. Child Abuse Review, 29, pp. 310–324.

Llei orgànica 8/2021, de 4 de juny, de protecció integral a la infància i l’adolescència enfront de la violència.

Lizana Zamudio, Raul (2014). Problemes Psicològics en Nens i Nenes Víctimes de la Violència de Gènere en la Parella. Tesi Doctoral. Bellaterra: UAB.

Lizana Zamudio, Raul (2015). A mi també em fa mal: Nens i nenes víctimes de la violència de gènere en la parella. Barcelona: Gedisa.

Lizana Zamudio, Raul (2015). Trauma i maltractament en la vida dels nens i nenes víctimes de violència de gènere en la parella. Text addicional del llibre «A mi també em fa mal» de Raúl Lizana (Gedisa Editorial).

Miranda, J. K., Rojas, C., Crockett, M. A., & Azócar, E. (2021). Perspectives de nens i nenes sobre créixer en llars amb violència de gènere en la parella. Anals de Psicologia / Annals of Psychology, 37(1), 10–20.

Orjuela López, Liliana & Horno Goicoechea, Pepa (2008). Manual d’atenció pels nens i nenes de dones víctimes de violència de gènere en l’àmbit familiar. Madrid: Save the Children.

Yanes Bethencourt, Zaida (2020). T’acompanyo: Guia d’intervenció amb menors que sofreixen o han sofert una situació de violència de gènere. Las Palmas: Institut Canari d’Igualtat. Govern de Canàries.

 

Documents de referencia i exemples de polítiques:

CARE Internacional, Política de Salvaguarda de CARE International – Protecció contra l’Assetjament Sexual, l’Explotació i Abús i l’Abús Infantil

Keeping Children Safe, Els estàndards internacionals de protecció infantil organitzacional … i com implementar-los

OXFAM, Política de salvaguarda i protecció de menors

Pla Internacional, Política global – la salvaguarda dels nens, nenes i joves

Save the Children, Política de salvaguarda (childsafeguarding)

Terre des Hommes, Política de Salvaguarda de la infància

UNICEF
Guia pràctica de salvaguarda de la infància per a empreses – Eina pas a pas per a identificar i prevenir els riscos als quals s’exposen els/les nen/es que interactuen amb la seva empresa.

Protecció de la infància des de l’entorn escolar– Coordinador/a de benestar i protecció. Recomanacions per a l’aplicació de la LOPIVI en els centres educatius.

WHO
Global status report on preventing violence against children (2020)

Centre de recursos i ajuda per la protecció de la infància, Junts podem construir un sector més segur.

Per més referències i recursos sobre el tema visita la página web de Conexus

Vídeos: