Projecte Homes-AFA

El projecte “Homes-AFA: Programa de formació per a la corresponsabilitat dels homes vers les cures a través de les AFA”, té com a objectiu corresponsabilitzar als homes en la tasca de cures dels seus fills/es des d’una perspectiva interseccional per avançar cap a una criança i paternitat igualitària. D’aquesta manera, es treballa per avançar cap a la igualtat de gènere en les cures i en un canvi de cultura de gènere als centres educatius de Catalunya.

Aquest projecte està finançat pel Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya i treballa en 4 línies d’intervenció per arribar al màxim d’homes de la comunitat educativa:

Papacita’t per Bressol

Paternitats Corresponsables: Criança amb NEE

Escola d’Homes Formadors

Papacitats

Papacitats

Aquest projecte consisteix en una prova pilot a 8 centres educatius públics de diversos territoris de Catalunya per acompanyar un canvi cultural de gènere en l’àmbit educatiu a través d’actuacions de sensibilització, formació i promoció de nous models de masculinitats igualitàries i de la corresponsabilitat de les cures amb els homes de tota la comunitat educativa.

Els destinataris són homes pares i/o tutors amb fills/es escolaritzades al sistema educatiu públic, i homes professionals dels centres educatius (equip directiu, professorat i altres professionals del temps educatiu).

Conexus i Associacions Federades de Famílies d’Alumnes de Catalunya (aFFaC) col·laborarem pel desenvolupament d’aquest projecte. Des de Conexus comptem amb una llarga trajectòria en la intervenció psicosocial en l’àmbit de la igualtat, la violència masclista, les masculinitats i la paternitat.

Objectius

  • Reflexionar amb els homes de la comunitat educativa sobre els models de masculinitats igualitàries i la importància de la seva implicació en la cura i educació dels seus fills i filles.
  • Implicar als homes professionals de l’educació en la sensibilització sobre la corresponsabilitat de les cures i de l’educació de la infància i l’adolescència cap a la resta d’homes de la comunitat educativa.
  • Oferir espais i eines als homes per a dialogar entre ells i implicar-se en les cures de la seva infància i adolescència.
  • Aconseguir més implicació i participació dels homes en la cura i l’educació dels seus fills i filles.

Fases del projecte

Dividit em 3 fases diferenciades, el projecte es durà a terme entre el setembre de 2023 i el juny de 2024:

 – FASE 1: Diagnosi amb els equips directius i homes professionals, i amb els homes pares i/o tutors del centre.

 – FASE 2: Implementació de la prova pilot als centres educatius participants. En cada centre educatiu es durà a terme:

  • Tallers formatius a homes pares i/o tutors de 4 sessions de 2 hores sobre masculinitats igualitàries i corresponsabilitat de cures.
  • Tallers formatius a homes professionals del centre educatiu de 4 sessions de 2 hores sobre masculinitats igualitàries i corresponsabilitat de cures.
  • Grups de suport als homes pares i/o tutors, que consten de 2 sessions de 2 hores.

– FASE 3: Avaluació participada a través de qüestionaris als homes participants.

Amb la col·laboració de: