Des de l’Associació CONEXUS no deixem d’investigar altres formes d’abordatge dels problemes psicosocials relacionats amb la violència masclista, la paternitat i la maternitat, l’adolescència i el jovent en general.

En aquest sentit hem començat tres projectes europeus finançats per la Comissió Europea, per tal de donar resposta a diferents interrogants i aplicar-hi solucions. Sabem que us preocupen molts dels temes en què estem treballant, com el paper dels pares agressors, les relacions afectives i sexuals i la seva relació amb la pornografia o la mirada interseccional i intercultural en la violència masclista.

És per això que us obrim les portes a participar en els grups focals i els seminaris d’intercanvi que tindrem aquest mes de juny. Portarem les teves opinions i experiències a Europa per tal de desenvolupar formacions i intervencions que us ajudin a afrontar aquestes situacions.

Sessions dels grups focals dels projectes europeus

A continuació et presentem els 3 projectes en els quals esstem participant, així com la data en que se celebraran les sessions. Totes les sessions es realitzaran online, a través de la plataforma Zoom, i les vostres dades es tractaran de manera anònima.

  • Fathers Rock

En el marc del projecte europeu FATHERS ROCK (en el que també participen entitats d’Itàlia, d’Àustria i d’Alemanya) ens proposem desenvolupar un model per promoure la participació dels homes en la paternitat i la cura corresponsables. Entre d’altres coses, crearem formacions dirigides als serveis de primera línia per tal d’involucrar els pares i fomentar en ells masculinitats cuidadores i per identificar la violència masclista que puguin exercir, així com per derivar-los a serveis especialitzats.

Sessions del grup focal pel projecte Fathers Rock: Dimarts 14 de 11:00 a 13:00

Apunta’t al grup focal!

 

  • MOVE

En el marc del projecte europeu MOVE (en el que també participen entitats d’Itàlia, de França, de Grècia, de Bèlgica i d’Alemanya) ens proposem crear formacions dirigides a professionals de primera línia i del personal especialitzat dels programes per a homes agressors per a identificar, derivar i treballar eficaçment amb els homes d’origen migratori que exerceixen violència de gènere.

Sessions del grup focal pel projecte MOVE: 

Professionals de primera línia (no especialitzats). Dimecres 15/6 de 10:00 a 11:30

Apunta’t als seminaris d’intercanvi!

 

  • CONSENT

En el marc del projecte europeu CONSENT (en el que també participen entitats d’Itàlia, Suècia i Alemanya) ens proposem crear eines per a contrarestar l’impacte del consum de pornografia en les relacions sexo-afectives d’adolescents i fomentar-ne de sanes i igualitàries. Entre d’altres coses, crearem formacions dirigides a famílies i professorat per l’abordatge d’aquests temes amb els seus fills i filles o el seu alumnat.

Professorat. Dimecres 29/6 de 11:30 a 13:00

Inscriu-te a la discussió!