MOVE

Les dones i nenes desplaçades enfronten més riscos de múltiples formes de violència com a resultat del conflicte, la persecució i el desplaçament. A més, la pandèmia de COVID19 ha empitjorat la situació tant a l’àmbit migratori com al de la igualtat de gènere i la violència de gènere, exacerbant les vulnerabilitats tant de les poblacions migrants com de les dones i els nens, especialment supervivents de violència sexual o de gènere.

El projecte MOVE té com a objectiu posar fi a la violència dels homes contra les dones i les nenes, inclosa la violència i l’opressió relacionades amb l’honor, alhora que reconeix que els homes tenen un paper important que exercir en la prevenció de la violència.

El projecte MOVE s’enfoca a augmentar la preparació i les habilitats tant de les persones professionals de primera línia com del personal especialitzat dels programa per a agressors per identificar, derivar i treballar de manera efectiva amb agressors masculins de violència de gènere amb antecedents migratoris utilitzant un enfocament antiracista, inclusiu i culturalment sensible, tenint en compte la pandèmia de Covid 19.

La nostra feina

Els objectius específics del projecte MOVE són:

 • Millorar el coneixement i les habilitats de professionals de primera línia que atenen potencials homes agressors a través de serveis relacionats amb la migració per a la identificació de la violència de gènere, els recursos disponibles i les vies per a la derivació.
 • Augmentar la capacitat dels professionals dels programes d’agressors per treballar eficaçment amb homes agressors d’origen migratori, també en el context de COVID-19.
 • Impulsar el compromís de les institucions públiques clau, i de les parts interessades respecte a la prevenció i l’abordatge de la violència de gènere en el context migratori

Aquests objectius s’assoliran mitjançant una avaluació de necessitats enfocada i articulada que es durà a terme a Bèlgica, Alemanya, Grècia, Itàlia i Espanya amb totes les parts interessades rellevants; el desenvolupament, pilotatge i entrega de capacitació per a professionals de primera línia; el desenvolupament, la posada a prova i el lliurament d‟un programa de formació per a professionals que treballen amb agressors i la participació d‟institucions públiques i serveis clau mitjançant el desenvolupament d‟activitats específiques (taules rodones, etc.), directrius i recomanacions.

Resultats Move:

 • Programa de formació per a professionals que treballen amb agressors
 • Paquet de formació per a professionals de primera línia

Equip del projecte

A més de l’Associació Conexus, l’equip del projecte està format per les segïuents organitzacions:

 • CAM, Centre di Ascolto Uomini Maltrattanti, ONG i programa d’agressors centrat en la intervenció en la violència contra les dones i els infants promovent el treball amb els homes que actuen amb violència en les relacions afectives, Itàlia.
 • Psytel, una cooperativa d’experts independents que treballen en l’ àmbit dels sistemes d´informació en matèria de salut i prevenció de la violència contra nens/es, adolescents i dones, França.
 • UWAH, Union of Women Associations of Heraklion Prefecture, ONG activa en la promoció i la protecció dels drets de les dones i els/les nens/es; alhora que es compromet amb la sensibilització i la defensa dels drets humans a nivell local, nacional i europeu, Grècia.
 • WWP EN, WWP European Network, la Xarxa Europea per al Treball amb els Perpetradors de la Violència Domèstica.
 • ENoMW, European Network of Migrant Women, plataforma laica i no partidista que defensa els drets, les llibertats i la dignitat de les dones i les nenes migrants, refugiades i de minories ètniques a Europa.

Per altra banda, un Consell Assessor extern supervisa i ofereix suport a l’equip del projecte

 • Marianne Hester, professora afiliada i principal investigadora de la violència de gènere a la Universitat de Göteborg, i catedràtica de Gènere, Violència i Política Internacional a la School for Policy Studies de la Universitat de Bristol, supervisa la qualitat general i la metodologia com gran experta en el tractament de la violència de gènere.
 • Elli Scambor, de l’Institut d’Estudis de Masculinitat i Investigació de Gènere (VMG, Àustria), dóna suport a la qualitat i el desenvolupament metodològic en el treball amb homes refugiats i immigrants sobre la base del projecte de la UE FOMEN – Focus on Men.