Consent

El condicionament social dels nens i les nenes durant els anys de formació té influència en l’aprenentatge dels rols i els comportaments relacionats amb el gènere, i això pot tenir un impacte en els patrons de violència i victimització que es mantenen en les seves vides a llarg termini. Per tant, promoure rols de gènere saludables entre els joves i dificultar l’impacte d’Internet en la sexualització prematura i la hipersexualització és clau per prevenir la violència de gènere, així com per crear relacions més igualitàries on es respecti el consentiment.

El projecte CONSENT (Combatre l’accés precoç en línia a material sexualment explícit i millorar eines per fomentar les relacions íntimes saludables dels joves) té com a objectiu: 

 • Prevenir la violència de gènere entre els joves, específicament en la violència sexual. 
 • Impedir l’impacte d’Internet en la sexualització prematura, la hipersexualització i el sexisme, així com prevenir la violència en línia contra i entre nens i adolescents.
 • Promoure rols de gènere saludables, igualtat i comportaments consensuats entre els joves en les relacions entre iguals per protegir el seu desenvolupament emocional i benestar.

La nostra feina

El projecte CONSENT pretén:

 • Informar als pares/mares i cuidadors/es sobre el fàcil accés a material sexualment explícit en els infants, i permetre’ls dificultar el contacte primerenc i fomentar un desenvolupament sexual i emocional saludable entre els més joves.
 • Millorar el coneixement del professorat i educadors/es sobre l’abús online i l’ús de la pornografia, i la seva capacitat per detectar-los i abordar-los amb els joves, per millorar el seu desenvolupament afectiu i protegir la seva salut.
 • Conscienciar i sensibilitzar als joves sobre els rols i els estereotips de gènere, el consentiment i les implicacions de la pornografia en les relacions íntimes, per tal de apoderar-los perquè es converteixin en agents crítics.
 • Millorar la implicació de les institucions, les parts interessades clau i els experts en TI, per salvaguardar la seguretat en línia dels nens i el desenvolupament saludable dels joves, mitjançant el desenvolupament d’accions, eines i polítiques.

Els programes i les eines del projecte CONSENT aniran dirigides a pares/mares, professorat i joves, estaran disponibles en 5 idiomes (anglès, italià, castellà, català i suec) i es difondran per tot Europa per a la seva replicació. A més, el projecte CONSENT desenvoluparà una campanya perquè els joves esdevinguin agents crítics i una campanya de preparació d’adults per multiplicar l’impacte en la igualtat de gènere i la salvaguarda de la infància a tot Europa.

Equip del projecte

A més de l’Associació Conexus, l’equip del projecte està format per les segïuents organitzacions:

 • Fundació Blanquerna, entitat de recerca i educació de la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport de la Universitat Ramon Llull, Espanya.
 • CAM, Centro di Ascolto Uomini Maltrattanti Onlus, ONG i programa per perpetradors centrat en la intervenció de la violència contra dones i nens mitjançant la promoció del treball amb homes que actuen de manera violenta en les relacions afectives, Itàlia.
 • Unizon, representa més de 130 centres d’acollida per a dones sueques, centres d’apoderament de dones joves i altres serveis de suport que treballen junts per a una societat amb igualtat de gènere lliure de violència, Suècia.
 • Kaspersky, empresa global de ciberseguretat i privacitat digital.
 • WWP EN, xarxa Europea per al treball amb perpetradors de violència domèstica, Alemanya i Europa.

Un Consell Assessor extern d’expertes supervisarà i donarà suport a l’equip:

 • Marianne Hester, professora afiliada a la Universitat de Göteborg, Suècia i catedràtica de Violència de Gènere i Política Internacional, Universitat de Bristol.
 • Anna Lindqvist, gerent de Män, Suècia, experta en educació per a la igualtat de gènere i prevenció de la VG entre els joves.
 • Rosanna Di Gioia, Itàlia, investigadora sobre seguretat en línia i prevenció de l’explotació sexual infantil a la Unitat de seguretat ciutadana i digital del Joint Research Center.

Jornada CONSENT

jornada-projecte-consent

Durant la jornada es presentaran els resultats obtinguts en aquest projecte de recerca, comptant amb la participació de testimonis de l’alumnat, famílies, professorat, persones expertes en educació sexoafectiva i agents institucionals rellevants.