Les dones en situació de violència masclista estan específicament afectades per la (possible) major convivència amb l’agressor pel confinament, per que el mateix confinament ja produeix o afavoreix una de les principals estratègies de la violència masclista, l’aïllament social, que, a la vegada, pot donar major sensació de control i impunitat als homes que maltracten. S’hi afegeixen la dificultat de demanar ajut i d’accedir a serveis de protecció i suport i els dubtes sobre el funcionament d’aquests serveis.

A més de reforçar la línia telefònica del 900900120, l’Institut Català de les Dones facilita una línia de whatsapp per garantir l’atenció a les dones en situació de violència masclista durant el confinament: el número 671778540 amplia i facilita la comunicació escrita i immediata amb les persones professionals d’aquest servei (psicòlogues, treballadores socials, metgesses i advocades) que fins ara només es podia fer a través del correu electrònic 900900120@gencat.cat.

Informació de l’Institut Català de les Dones sobre els serveis en estat de confinament: http://dones.gencat.cat/ca/ambits/violencia_masclista/serveis-en-lestat-de-confinament/

Informació sobre els serveis de l’Ajuntament de Barcelona adreçats a les dones durant l’estat d’alarma per la Covid-19: https://www.barcelona.cat/infobarcelona/ca/tema/feminismes-dona/informacio-sobre-els-serveis-municipals-adrecats-a-les-dones-durant-lestat-dalarma-per-la-covid-19_931212.html

La Delegació Especial del Gobierno para la Violencia de Género també ofereix un servei de WhatsApp en el les víctimes poden sol·licitar suport psicològio immediat a través dels telèfons 682916136 i 682508507.

A més, la Delegación ha publicat una “Guía de actuación para mujeres que estén sufriendo violencia de género en situación de permanencia domiciliaria derivada del estado de alarma por COVID-19”: http://www.violenciagenero.igualdad.gob.es/informacionUtil/covid19/GuiaVictimasVGCovid19.pdf