El projecte PUJA-Masculinitats pretén enfocar els seus recursos d’atenció i formació en els nois, prioritzant una detecció de problemàtiques avançada, que pugui prevenir actituds i conductes violentes, d’abús, de discriminació cap als altres, en especial noies i nenes, però també comportaments i situacions que puguin ser factors de risc com trastorns i problemes de salut mental no diagnosticats, addiccions, o altres problemes psicosocials. S’espera una millora de l’estat psicosocial dels nois i en gran mesura una reducció de les conductes de risc i violentes cap a si mateixos i cap a altres persones.

Això implicarà crear i formar agents, tant professionals com voluntaris, que treballin amb els nois i joves, així com sensibilitzar i superar resistències entre els propis nois per tal que esdevinguin actius en la prevenció i rebuig de totes les formes de violència. També en fer emergir els malestars masculins, i canalitzar-los cap a demandes d’ajuda i suport que aturin formes insanes d’afrontar-los i que no acabin afectant, companys i companyes, família o altres persones.

El programa, basant-se en l’experiència prèvia de l’entitat amb el Programa per a Universitats, Joves i Adolescents (PUJA) i altres programes de sensibilització i recerca, com el programa de formació Gender Education for Teenage Boys i el manual “El continuum de la implicació masculina“, i amb el suport de l’Obra Social de La Caixa i l’Ajuntament de Barcelona, posarà en marxa activitats específiques per adolescents i joves que permetin conèixer la situació dels nois respecte a aquestes problemàtiques, detectar-les i fer-ne un diagnòstic; proposarà espais i metodologies que permetin implicar els nois de manera àmplia i amb una perspectiva de masculinitats, que fomenti la demanda d’ajuda, el canvi propi i la no violència; i també oferirà als nois el suport professional necessari tant individual com grupalment així com en format online o presencial.

A més, aquest programa de l’Associació Conexus, té un servei específic d’informació i atenció a nois gratuït per prevenir actituds i conductes violentes d’abús, de discriminació cap els altres, en especial cap a noies i nenes, però també comportaments i situacions de risc com problemes de salut mental o conductes de risc.

Si ets un noi jove i necessites ajuda, o ets un professional o familiar i creus que algun noi jove del teu entorn pot necessitar-ho, posa’t en contacte amb nosaltres:

Objectius

El primer objectiu és detectar de forma precoç les diferents formes de violències i les problemàtiques psicosocials en nois adolescents i joves. S’espera poder recollir indicadors previs a les problemàtiques descrites i fer diagnòstic de necessitats dels nois per abordar-les.

El segon es reduir els costos i les conseqüències de la masculinitat hegemònica en nois i noies adolescents i joves. S’espera poder reduir els indicadors de malestar, conductes de risc i violències en els nois i noies i en els seus entorns.

Activitats

Les activitats que es deriven d’aquestes metodologies, totes elles complementàries, ens permeten abordar el PUJA-Masculinitats i les demandes de diferents territoris i administracions, de manera oportuna amb un conjunt d’activitats amb base empírica i provada. Igualment, es farà una recollida dels indicadors més rellevants abans (pre) i després de les activitats (post). Les activitats que planegem des de PUJA-Masculinitats són:

  • Preparació de materials i difusió del projecte i les seves accions: pàgina web, díptics, material digital.

  • Sessions de presentació i planificació amb entitats, administracions o centres educatius, esportius o de lleure d’activitats de detecció i diagnòstic, d’atenció o de formació. Dirigides a personal directiu i amb responsabilitats per tal de dissenyar les estratègies i els plans de treball per al seu entorn.

  • Coordinació de les accions en marxa, exposició de resultats i assessorament en la millora de les pràctiques. En aquestes reunions es pretén donar continuïtat a la millora del projecte, afrontar conflictes o obstacles en l’entorn en el que es desenvolupa i avaluar els resultats i les millores recomanades.

  • Tallers d’una sessió d’hora i mitja per detectar i diagnosticar problemàtiques associades a les masculinitats hegemòniques entre els nois i les afectacions al seu entorn. Dirigida a nois, noies, famílies i professionals. Els tallers principalment versaran sobre els conceptes de masculinitat, la seva relació amb les violències i les conductes de risc, i l’expressió dels malestars per part dels nois (i noies).

  • Tallers de 2 a 4 sessions de 1’5-2 hores per atendre les problemàtiques detectades, generar propostes de canvi o demandes d’ajuda per part dels nois. Dirigida a nois (pot incloure noies també) i poden ser acompanyades per professionals. Dirigides a reconèixer les formes d’afrontament masculines com a problemàtiques, els efectes sobre sí mateixos i els seu entorn, les solucions basades en les masculinitats alternatives i les avantatges i dificultats de les propostes de canvi i demanda d’ajuda.

  • Atenció individual per a nois sobre problemàtiques detectades en els entorns on es desenvolupa el projecte. Pot constar d’entre 3 i 10 sessions d’una hora. Suport psicosocial sobre violències, salut mental i conductes de risc des d’una perspectiva de masculinitats.

  • Atenció grupal per a nois sobre les problemàtiques detectades en els entorns on es desenvolupa el projecte. Pot constar d’entre 5 i 12 sessions de 2 hores. Suport grupal psicosocial sobre violències, salut mental i conductes de risc des d’una perspectiva de masculinitats.

  • Formacions de 2 a 4 hores per a famílies sobre com abordar les problemàtiques dels nois des d’una perspectiva de masculinitats. Amb metodologia dinàmica i centrada en casos es pretén sensibilitzar i oferir visions i abordatges basats en la perspectiva de gènere aplicada als nois.

  • Formacions de 4 a 12 hores sobre la intervenció amb nois des d’una perspectiva de masculinitats. Amb metodologia dinàmica i centrada en casos es pretén sensibilitzar i oferir visions i abordatges basats en la perspectiva de gènere aplicada als nois, aprendre exercicis i metodologies grupals i com adaptar-los al posicionament dels nois.

  • Sessions d’avaluació individuals o grupals amb nois, noies, famílies i professionals. Es faran entrevistes, grups focals i l’aplicació de qüestionaris per analitzar els canvis i els obstacles després de les activitats.

AMB EL SUPORT DE:

Ajuntament de Barcelona