Projecte Gender Education for Teenage Boys

El projecte Gender Education of Teenage Boys: Developing a Coherent Kit (Educació en gènere per a nois adolescents: desenvolupant d’una eina coherent) és un projecte cofinançat per la Unió Europea (a través del programa Erasmus+, que dona suport a l’educació, la formació, la joventut i l’esport), que s’està duent a terme entre els anys 2020 i 2022, amb la participació de l’ASSOCIACIÓ CONEXUS i de tres entitats més, totes especialitzades en l’educació en gènere: Center for Gender Equality and History (Xipre), Center for Social Innovatopn LTD (Xipre) i Stichting Global Alliance for LGBT Education  (Països Baixos).

Els educadors acostumen a trobar-se amb  grans dificultats a l’hora de comprometre als nois adolescents en tallers, seminaris o formacions en educació en gènere. Mentre que les noies tendeixen a trobar l’educació en gènere més interessant i positiva, els nois sovint la troben irrellevant per la seva vida -així doncs, avorrida- o es posen a la defensiva i viuen l’experiència en aquests temes com una amenaça a la seva identitat. Per abordar aquest repte, aquest projecte ha desenvolupat un kit educatiu en matèria de gènere, especialment pensat per poder acostar-se i comprometre als nois adolescents, entre 15 i 18 anys.

Aquest kit ofereix, a tota mena d’educadors que treballen amb aquests nois adolescents, una eina comprensible i fàcil d’utilitzar, estructurada en mòduls i unitats que siguin atractives, interessants i adaptades de tal manera que puguin atraure al públic adolescent masculí.

La plataforma

Es pot accedir al kit a través d’ una plataforma digital i on-line (en format de pàgina web i d’aplicació per a telèfon mòbil i tauleta) que conté material educatiu per unes cinquanta hores de treball, incloent-hi la preparació, les activitats, i les tasques o altres activitats fora de l’aula. Alhora és aplicable com una eina fàcil d’utilitzar per facilitar tallers curts de manera autònoma o, fins i tot, activitats individuals. En aquest context, les professores i els professors de secundària, per exemple, que no puguin oferir el curs complert tenen la possibilitat de  fer de facilitadors en una o més activitats incloses al kit, mentre que els pares i mares  també poden consultar la plataforma per reflexionar en l’educació que volen donar als seus fills.

En altres paraules, aquest kit educatiu i la seva plataforma funcionen com un manual en què, per una banda, s’ofereix un curs complert amb unitats i activitats de natura didàctica, interactiva i basada en el joc i, per altra banda, ofereix unes pautes i idees valuoses que fan referència als principis i metodologies que es poden fer servir per acostar-se i comprometre els nois adolescents en matèria d’igualtat de gènere, educació sexual, violència de gènere, identitat de gènere, relacions sanes, etc.