CURS ONLINE

Del 12 d’abril al 5 de maig

Descripció del curs

El PUJA (Programa per a Universitats, Joves i Adolescents per a la prevenció i atenció de relacions abusives) té com a objectiu prevenir les violències en joves i adolescents a través,entre d’altres, de la capacitació de persones voluntàries (joves i adolescents) per a que puguin fer difusió i detecció de casos de violència (amb acompanyament professional).

Des de l’entitat, s’ofereix atenció i suport psicològic a joves i adolescents (víctimes i agressors), a fi i a efectes de disminuir o eliminar la violència, així com les seves conseqüències, tot prevenint la repetició de models violents de relació en futures parelles sexoafectives.

El curs està adreçat a adolescents i joves, entre 14 i 25 anys. El seu principal objectiu és sensibilitzar i formar a les persones participants en matèria de violència masclista, amb l’objectiu de formar part d’una xarxa de voluntariat que pugui donar suport en tasques de difusió i de detecció de situacions de violència.

Matricula’t a través del següent formulari, seguint les instruccions del programa.

Grups

  • Grup adolescents: de 14 a 18 anys. Les classes tindràn lloc els dilluns de 17h a 19.30.

  • Grup joves i universitats: de 18 a 25 anys. Les classes tindràn lloc els dimecres de 17h a 19.30.

Programa

  • Mòdul 1. Arrels del problema. Introducció a la perspectiva de gènere. Conceptes bàsics.
  • Mòdul 2. La plaga de la violència. Definicions, tipología i àmbits de la violència masclista.
  • Mòdul 3. Identifica què ens atura: detecció els processos de violència específica de joves i adolescents. Incidència de la violència masclista en adolescents i joves. Formes més comuns de violència. Especificitats de la violència entre adolescents i joves.

  • Mòdul 4. Suport i acolliment: fem créixer la xarxa. Estratègies i punts claus per a l’acompanyament.