Project Description

CURS ONLINE

Del 19 d’octubre al 20 de novembre de 2020

Descripció del curs

La intervenció amb dones que han sofert violència sexual és una de les accions fonamentals per a poder garantir una atenció integral davant aquesta greu problemàtica psicosocial.

El curs té com a objectiu principal proporcionar a les persones que treballen en els àmbits de la salut, l’educació, la justícia o psicosocial una formació específica sobre l’abordatge de la violència sexual en dones.

En els materials es proporcionen coneixements teòrics per a la comprensió sobre la problemàtica, per a la detecció i derivació a serveis especialitzats, així com sobre la intervenció especialitzada per a aquests casos.

Matricula’t a través del nostre moodle seguint les instruccions del programa.
Descarrega’t el programa
Matricula’t-hi

Objectius del curs

  • Visibilitzar la violència sexual cap a les dones i qüestionar la seva naturalització.

  • Dotar a les i els professionals d’un coneixement teòric específic sobre els factors que intervenen en el desenvolupament de la violència sexual cap a dones.

  • Proporcionar a les i els professionals tècniques per a efectuar una primera valoració de l’estat i les necessitats de les víctimes de violència sexual.

  • Adquirir eines personals i professionals per a acompanyar terapèuticament a les víctimes i poder abordar les necessitats que es deriven de l’impacte d’aquesta mena de violència.

Programa

  • Tema 1: Fonaments

  • Tema 2: Detecció i derivació
  • Tema 3: Conseqüències de la violència sexual en la salut mental i consideracions per a l’atenció: l’experiència traumàtica

  • Tema 4: Intervenció amb dones víctimes de violència sexual

  • Tema 5: Test d’aprenentatges adquirits