CURS ONLINE

NOVA CONVOCATÒRIA

Del 22 de novembre al 19 de desembre

Els webinars seran el 25 de novembre i els dies  2, 13 i el 16 de desembre

Descripció del curs

La intervenció amb dones que han sofert violència sexual és una de les accions fonamentals per a poder garantir una atenció integral davant aquesta greu problemàtica psicosocial.

El curs té com a objectiu principal proporcionar a les persones que treballen en els àmbits de la salut, l’educació, la justícia o psicosocial una formació específica sobre l’abordatge de la violència sexual en dones.

En els materials es proporcionen coneixements teòrics per a la comprensió sobre la problemàtica, per a la detecció i derivació a serveis especialitzats, així com sobre la intervenció especialitzada per a aquests casos.

Matricula’t a través del nostre moodle seguint les instruccions del programa.

Objectius del curs

  • Visibilitzar la violència sexual cap a les dones i qüestionar la seva naturalització.

  • Dotar a les i els professionals d’un coneixement teòric específic sobre els factors que intervenen en el desenvolupament de la violència sexual cap a dones.

  • Proporcionar a les i els professionals tècniques per a efectuar una primera valoració de l’estat i les necessitats de les víctimes de violència sexual.

  • Adquirir eines personals i professionals per a acompanyar terapèuticament a les víctimes i poder abordar les necessitats que es deriven de l’impacte d’aquesta mena de violència.

Programa

  • Tema 1: Fonaments

  • Tema 2: Detecció i derivació
  • Tema 3: Conseqüències de la violència sexual en la salut mental i consideracions per a l’atenció: l’experiència traumàtica

  • Tema 4: Intervenció amb dones víctimes de violència sexual

  • Tema 5: Test d’aprenentatges adquirits