CURS HÍBRID

NOVA CONVOCATÒRIA

Dilluns 8 i dimecres 10 de juliol de 16h a 20h (CET).

Les sessions es realitzaran presencialment i en streaming a través de Zoom.

Descripció del curs

El curs que oferim té com a objectiu principal proporcionar a les persones amb professions de l’àmbit de la salut, l’educació, la justícia, o de l’àmbit psicosocial, una formació sobre l’abordatge en situacions de violència ascendent o filio-parental, on els fills i filles exerceixen violència cap a les seves figures maternes o paternes o figures de cura.

El curs proporciona una contextualització teòrica de la problemàtica, eines per a la detecció de casos, així com la intervenció específica amb mares i pares que pateixen violència per part dels seus fills i filles, així com la intervenció amb els i les joves que exerceixen aquesta violència.

A través d’un professorat expert, el curs ofereix comprensió sobre la problemàtica així com eines per a la seva detecció i acompanyament en casos de violència ascendent, perquè els i les joves puguin fer-se càrrec de la violència que exerceixen i trobar formes més saludables d’expressar els seus malestars; i d’altra banda que les mares i pares puguin protegir-se de la violència que han rebut i iniciïn un procés de responsabilització en la millora de la relació mare/pare – fill/a.

El curs té un cost total de 180 €. Per a les matrícules realitzades abans del dijous 30 de maig 2024 el preu serà de 120 €.

Objectius del curs

  • Dotar a les i els professionals d’un coneixement teòric sobre la problemàtica de la violència ascendent o filio-parental.

  • Proporcionar eines per a la detecció de situacions de violència ascendent en les mares i/o pares que la viuen i en els i les joves que l’exerceixen, així com la derivació a serveis especialitzats.

  • Adquirir eines i recursos per a acompanyar terapèuticament a mares i/o pares que viuen situacions de violència ascendent, per a millorar la seva protecció i iniciar el seu procés de responsabilització en la millora de la relació.

  • Adquirir eines i recursos per a acompanyar terapèuticament a joves que exerceixen violència cap a les seves mares i/o pares o figures cuidadores, perquè es facin càrrec de la violència que exerceixen i emprenguin un procés per a relacionar-se de forma no violenta i respectuosa.

Programa

  • Tema 1: Aspectes conceptuals
  • Tema 2: Detecció i derivació
  • Tema 3: Intervenció amb les mares i els pares
  • Tema 4: Intervenció amb joves agressors.