CURS PRESENCIAL

Del 10 de novembre a l’1 de desembre

Descripció del curs

La intervenció amb les mares  que han viscut violència de masclista i els seus fills i filles és una de les mesures fonamentals per a completar el suport a les víctimes, fent-ho en el marc d’una estratègia d’abordatge integral d’aquest greu problema social.

Disposar d’eines i coneixements que permetin abordar tant als nens i nenes com a les seves mares és d’especial importància per a tota mena de serveis que atenen aquestes persones.

El curs que oferim té com a objectiu principal proporcionar a les persones amb professions de l’àmbit de la salut, l’educació, la justícia, o de l’àmbit psicosocial, una formació sobre l’abordatge de les nenes, nens, adolescents i les seves mares víctimes de violència masclista. Es pretén oferir comprensió sobre la problemàtica que els possibiliti detectar, derivar a serveis especialitzats i/o conèixer com es realitza la intervenció directament, tal i com es du a terme  en el Programa d’Atenció Integral contra la violència de gènere (PAI-MF) de l’Associació Conexus.

Posa’t en contacte amb nosaltres per formalitzar la matrícula.

Objectius del curs

 • Comprendre la importància del vincle de les mares com a filles per a extrapolar-lo a la relació amb els seus fills i filles des del rol matern.

 • Entendre l’afectació de la maternalización a conseqüència de la violència.

 • Conèixer les conseqüències de la violència tant en mares, fills i filles i detectar els rols i posicionaments que assumeix el nucli familiar producte de la violència.

 • Visibilitzar als fills i filles de les mares víctimes de violència masclista com a víctimes directes de la mateixa violència.

 • Proporcionar a les i els professionals tècniques per a l’abordatge amb els nens, nenes i adolescents víctimes de violència masclista segons el moment emocional.

 • Reflexionar sobre el rol que assumeix el o  la professional durant l’abordatge.

Contingut

 • Inverenció amb les mares víctimes de violència masclista: 

  • Aspectes generals a tenir en compte durant la intervenció amb les mares.
  • Conseqüències de la violència masclista i afectació en el vincle maternofilial.
  • Posicionament de les mares envers la intervenció amb els seus fills i filles.
  • Informació a recollir amb la mare abans de la intervenció amb els fills i filles.
  • Estratègies d’intervenció amb les mares durant la intervenció amb els fills i filles.
 • Intervenció amb fills i filles víctimes de violència masclista:

  • Aspectes generals a tenir en compte durant la intervenció amb els fills i filles.
  • Estratègies d’afrontament dels fills i filles víctimes de violència masclista. 
  • Rols i posicionament dels fills i filles envers la violència, envers a la mare i envers a la figura del pare. 
  • Objectius terapèutics amb els fills i filles.
  • Estratègies d’intervenció amb els fills i filles.