CURS ONLINE

1 i 8 de octubre, de 9h a 13h.

Descripció del curs

Sovint sembla que la violència, les conductes de risc o l’infringir els límits són patrimoni de la masculinitat i que els adolescents i joves homes es vanaglorien d’aquesta condició, mostrant el seu costat més dur i agressiu, onejant aquesta bandera masculina fins a arribar a impactar en la seguretat dels altres. Veiem com el bullyng o les actituds homofóbicas acompanyades de violència, apareixen cada vegada més en els nois en edats més primerenques, o que els efectes de la violència de gènere són molt estesos entre la població més jove.

L’objectiu d’aquesta formació és llançar llum i tractar d’entendre com l’experiència masculina, en aquesta edat de construcció de la identitat, pot acostar als adolescents i joves a aquestes conductes relacionades amb la violència. Es tracta d’oferir a totes aquelles persones, que estan en contacte amb adolescents i joves (mares, pares, professorat, personal socioeducatiu…), coneixements que permetin reflexionar sobre la prevenció, la detecció, la derivació i la intervenció amb ells sobre la violència que exerceixen. Donis d’un model consolidat amb més de deu anys en l’experiència professional en l’atenció a homes i nois agressors, abordarem estratègies i recursos per a la capacitació com a agents de prevenció i de canvi.

Matricula’t a través d’aquest enllaç seguint les instruccions del programa.

Objectius del curs

  • Entendre i reflexionar sobre la relació entre la construcció de la masculinitat (tradicional) i l’ús de la violència

  • Pensar l’abordatge de la violència i violència de gènere en els adolescents i joves

  • Conèixer estratègies per a la detecció, derivació a serveis especialitzats

  • Considerar la prevenció com a element clau per a la fi de la violència i la seguretat de les víctimes

Programa

  • Fonaments: Justificació de la intervenció amb adolescents i joves que exerceixen violència. La complexitat de la violència. L’adolescència com a etapa vital

  • Gènere i masculinitat: Posició dels homes joves en el sistema sexe-gènere. Normalitat, diversitat i exclusió.

  • Masculinitat i violència: De quina forma els nois es fan homes a través de la violència cap a si mateixos, cap a altres nois i cap a les dones.

  • Violència de gènere: Definició, àmbits, tipologies i característiques. Amor romàntic. Factors de risc i de protecció. Violència de gènere i les TIC. Incidència de la violència de gènere en joves i adolescents. Sexe, salut sexual i plaer

  • Detecció, motivació i derivació: Estratègies, recursos i dificultats

  • Prevenció i intervenció: Percepció de la violència de gènere en els adolescents. Treball específic amb nois adolescents i joves. Objectius de la intervenció. Tipus d’intervenció.