Project Description

CURS ONLINE

Del 18 de maig al 21 de juny

Descripció del curs

La intervenció amb homes que exerceixen violència de gènere és una de les mesures fonamentals per a complementar el suport a les víctimes / supervivents en el marc d’una estratègia d’abordatge integral d’aquest greu problema psicosocial i de salut.

Disposar de coneixements i eines que permetin abordar els homes que maltracten és d’especial importància en els serveis socials, de salut, educatius o policials que atenen aquestes persones com a usuàries, moltes vegades al mateix temps que a les seves parelles víctimes / supervivents. Diferents estudis han demostrat que entre el 40% i el 90% dels homes que maltracten assisteixen a serveis de salut o altres serveis durant els mesos abans d’acudir a un programa per a agressors.

Però la majoria dels protocols, guies i formacions per a fer front a la violència masclista en serveis generalistes se centren gairebé exclusivament a atendre les dones víctimes / supervivents i moltes persones professionals de primera línia no saben com abordar i on derivar els (potencials) agressors. Un altre obstacle per a una adequada detecció i derivació d’homes que maltracten és la seva tendència a presentar problemes com la depressió, la gelosia o l’abús de substàncies i posar-se en una posició de víctima que necessita ajuda i a negar o minimitzar l’ús de la violència.

Aquestes observacions s’han confirmat en els grups focals amb professionals de primera línia que s’han realitzat com a part del projecte ENGAGE i on s’ha destacat la necessitat de disposar d’informació i formació especialitzada per a detectar i abordar la violència masclista en els usuaris homes. Aquest Projecte, coordinat per l’associació Conexus durant els anys 2018-2019 i cofinançat per la Unió Europea, tenia per objectiu promoure una resposta coordinada als homes que exerceixen violència masclista, a través de la creació d’una guia i formació per a professionals de primera línia.

Aquest curs es basa en la formació creada en el projecte ENGAGE i té com a objectiu principal millorar la capacitat de professionals dels àmbit de la salut, serveis socials, educació, justícia, o de l’àmbit psicosocial en general, per a abordar la violència de gènere en usuaris homes i proporcionar una resposta coordinada contribuint, d’aquesta manera, a la seguretat de les víctimes / supervivents (dones i fills i filles).

Matricula’t a través del nostre moodle seguint les instruccions del programa.
Descarrega’t el programa
Matricula’t-hi

Objectius del curs

  • Conèixer la guia ENGAGE per a l’abordatge d’homes que exerceixen violència de gènere i saber utilitzar-la.

  • Obtenir coneixements bàsics sobre els homes que exerceixen violència masclista i com relacionar-se amb ells com a professionals.

  • Adquirir coneixements i estratègies per a identificar la violència de gènere i les conductes abusives en usuaris homes, preguntar-los per elles, motivar als homes per a un procés de canvi i derivar-los a serveis especialitzats.

  • Promoure el treball en xarxa i la coordinació amb entre els serveis de primera línia i els serveis especialitzats en la intervenció amb agressors.

Programa

  • Tema 1: Importància i fonaments de l’abordatge de la violència de gènere en homes usuaris de serveis de primera línia

  • Tema 2: Els homes que exerceixen violència de gènere i la relació de treball amb ells

  • Tema 3: Passos per a l’abordatge I

  • Tema 4: Passos per a l’abordatge II

  • Tema 5: Test d’aprenentatges adquirits