Project Description

CURS ONLINE

Aquest curs ja s’ha realitzat. Properament en farem una altra edició.

Estigues al dia dels nostres cursos apuntan-te a la newsletter

Descripció del curs

La intervenció amb homes que exerceixen violència de gènere és una de les mesures fonamentals per a complementar el suport a les víctimes / supervivents en el marc d’una estratègia d’abordatge integral d’aquest greu problema psicosocial i de salut.

Disposar de coneixements i eines que permetin abordar els homes que maltracten és d’especial importància en els serveis socials, de salut, educatius o policials que atenen aquestes persones com a usuàries, moltes vegades al mateix temps que a les seves parelles víctimes / supervivents. Diferents estudis han demostrat que entre el 40% i el 90% dels homes que maltracten assisteixen a serveis de salut o altres serveis durant els mesos abans d’acudir a un programa per a agressors.

Però la majoria dels protocols, guies i formacions per a fer front a la violència masclista en serveis generalistes se centren gairebé exclusivament a atendre les dones víctimes / supervivents i moltes persones professionals de primera línia no saben com abordar i on derivar els (potencials) agressors. Un altre obstacle per a una adequada detecció i derivació d’homes que maltracten és la seva tendència a presentar problemes com la depressió, la gelosia o l’abús de substàncies i posar-se en una posició de víctima que necessita ajuda i a negar o minimitzar l’ús de la violència.

Aquestes observacions s’han confirmat en els grups focals amb professionals de primera línia que s’han realitzat com a part del projecte ENGAGE i on s’ha destacat la necessitat de disposar d’informació i formació especialitzada per a detectar i abordar la violència masclista en els usuaris homes. Aquest Projecte, coordinat per l’associació Conexus durant els anys 2018-2019 i cofinançat per la Unió Europea, tenia per objectiu promoure una resposta coordinada als homes que exerceixen violència masclista, a través de la creació d’una guia i formació per a professionals de primera línia.

Aquest curs es basa en la formació creada en el projecte ENGAGE i té com a objectiu principal millorar la capacitat de professionals dels àmbit de la salut, serveis socials, educació, justícia, o de l’àmbit psicosocial en general, per a abordar la violència de gènere en usuaris homes i proporcionar una resposta coordinada contribuint, d’aquesta manera, a la seguretat de les víctimes / supervivents (dones i fills i filles).

Matricula’t a través del nostre moodle seguint les instruccions del programa.
Descarrega’t el programa
Matricula’t-hi

Objectius del curs

  • Conèixer la guia ENGAGE per a l’abordatge d’homes que exerceixen violència de gènere i saber utilitzar-la.

  • Obtenir coneixements bàsics sobre els homes que exerceixen violència masclista i com relacionar-se amb ells com a professionals.

  • Adquirir coneixements i estratègies per a identificar la violència de gènere i les conductes abusives en usuaris homes, preguntar-los per elles, motivar als homes per a un procés de canvi i derivar-los a serveis especialitzats.

  • Promoure el treball en xarxa i la coordinació amb entre els serveis de primera línia i els serveis especialitzats en la intervenció amb agressors.

Programa

  • Tema 1: Importància i fonaments de l’abordatge de la violència de gènere en homes usuaris de serveis de primera línia

  • Tema 2: Els homes que exerceixen violència de gènere i la relació de treball amb ells

  • Tema 3: Passos per a l’abordatge I

  • Tema 4: Passos per a l’abordatge II

  • Tema 5: Test d’aprenentatges adquirits