Programa d’atenció a víctimes de violència sexual (PAVS)

El Programa d’Atenció a la Violència Sexual (PAVS) va dirigit a dones que han viscut o viuen situacions de violència sexual dins de l’àmbit de parella; aquelles persones (infants, adolescents, persones adultes) que viuen o han viscut situacions de violència sexual en la infància o l’adolescència; i a les mares o figures de protecció i cura equivalents dels nens, nenes i adolescents que pateixen o han patit situacions de violència sexual, per tal que puguin donar-los-hi suport i acompanyament en la seva recuperació.

L’atenció va encaminada a aconseguir la recuperació de les conseqüències patides per les víctimes i supervivents de violència sexual: conseqüències conductuals, físiques, emocionals, psicològiques i socials com, per exemple, trastorn per estrès posttraumàtic, vergonya, por i sentiments de culpa, i simptomatologia ansiosa i depressiva, entre d’altres.

També s’inclouen en aquest programa activitats de prevenció, sensibilització i formació. Les activitats de sensibilització i prevenció persegueixen visibilitzar la problemàtica de la violència sexual tant al públic general com a diferents agents socials (professorat, educadors i educadores de lleure, etc.). Les accions de formació pretenen formar a professionals que fan intervenció directa amb persones sobre la detecció, la derivació i/o la intervenció amb dones, adolescents o infants que han viscut violència sexual.

Els i les professionals que vulguin derivar algun cas ho poden fer a través del protocol de derivació que els hi farem arribar.

.

Conexus Atenció Psicoterapia