Programa d’atenció a persones LGBTI en situació de violència (LGBTI)

A l’Associació CONEXUS entenem les problemàtiques de les persones des d’una perspectiva psicosocial i de gènere, i per tant els nostres serveis de psicoteràpia són netament inclusius amb els col•lectius homosexuals, bisexuals, transsexuals i intersexuals.

Encara així, som conscients que a causa de la societat LGTBIfòbica en la qual vivim les conseqüències en el benestar psicològic i en les relacions afectives de les persones que formen part del col·lectiu LGTBI són específiques i rellevants per a la psicoteràpia.

Des de CONEXUS tenim en compte en l’atenció psicoterapèutica algunes d’aquestes conseqüències i problemàtiques associades com poden ser:

  • Alts nivells d’estrès referits a les dificultats en poder reconèixer, assumir i expressar la pròpia orientació sexual i/o identitat de gènere en l’àmbit social, laboral, escolar o familiar.
  • Dificultats en les relacions afectives i sexuals amb especial atenció als aspectes referits a la gelosia, el control, l’abús emocional, i la violència física o sexual en la parella o en relacions esporàdiques.
  • Conseqüències psicològiques i emocionals a causa de situacions de discriminació, LGTBIfòbia o bullying, ja siguin aquestes en l’àmbit laboral, escolar, social i/o familiar.

Com a entitat que duu una trajectòria rellevant atenent i investigant casos de violència, s’han identificat diverses situacions en les quals no existeix cap servei d’atenció específic per la violència viscuda. Per aquest motiu i els anteriorment exposats, s’ha creat aquest servei per tal de treballar en un entorn segur les mesures de recolzament a les persones del col·lectiu LGTBI que han patit violència o que l’exerceixen.

Aquest programa va dirigit tant a persones lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals i intersexuals que viuen o han viscut situacions de violència en les seves relacions afectives (de parella, familiars, d’amistat, etc.), com a persones que han exercit o exerceixen aquesta violència i que voluntàriament volen treballar la violència, viscuda o exercida.

La intervenció en el cas d’una persona que ha patit o pateix violència consta de:

  • Unes primeres sessions per comprendre l’estat de la persona i la demanda del servei.
  • Sessions individuals de suport psicològic i recuperació.

La intervenció en el cas de la persona que exerceix o ha exercit consta de:

  • Unes primeres sessions per comprendre l’estat de la persona i la demanda d’atenció al servei.
  • Sessions individuals on poder reconèixer, comprendre i responsabilitzar-se de la violència exercida i del dany ocasionat, així com aturar l’ús de la violència.

Per ser atesa la persona, s’ha de posar en contacte amb nosaltres via telèfon, correu electrònic o a través del següent formulari.

Les persones professionals que vulguin derivar algun cas ho poden fer a través del protocol de derivació que els hi farem arribar.

.

Conexus Atenció Psicoterapia