Us correspon: Programa d’Assistència a l’Empresa

Actualment existeixen al nostre país, i a la ciutat de Barcelona, diverses lleis, institucions i organismes que vetllen per la igualtat entre homes i dones tant en l’àmbit privat com en el públic.

Un dels aspectes més destacats és la coresponsabilitat i la conciliació entre la vida familiar i la laboral. Tot i això, socialment, les actituds cap a la coresponsabilitat encara no concorden amb aquestes estratègies. Falten referents positius concrets i models valuosos de coresponsabilitat tant per al teixit empresarial, com per a les famílies, que les animin a canviar les formes tradicionals cap a unes de més igualitàries.

Per altra banda, en molts països les empreses han començat a responsabilitzar-se també del benestar de les seves plantilles, més enllà dels sous i de les condicions de treball. Alguna d’aquestes iniciatives ha estat proporcionar a treballadors i treballadores o quadres directius suport psicològic o assessorament per diferents motius, com ara problemes d’estrès o crisi laboral, el naixement d’una criatura, la dependència o mort d’un familiar, o trobar-se en una situació de violència masclista o familiar.

En el nostre país, però, aquestes mesures són encara molt escasses o inexistents en la majoria d’empreses, ja que encara roman la idea que la vida privada de treballadors i treballadores no és d’interès per a la companyia; encara que avui en dia la majoria d’empreses ja coneixen els costos laborals i de productivitat que suposa no tenir cura de l’àmbit personal i familiar de la plantilla.

El projecte US CORRESPON Programa d’Assistència a l’Empresa, es basa en proporcionar aquests serveis innovadors, de visibilització i impuls de la igualtat, de benestar psicològic i de no-violència a les persones que treballen o que dirigeixen la companyia.

Inclou tres grans línies:

  • Impuls de la igualtat, la conciliació i les relacions familiars igualitàries.

  • Suport psicològic i assessorament per garantir el benestar emocional de la plantilla, especialment davant de crisis laborals o familiars.

  • Atenció contra la violència per prevenir, detectar i intervenir en situacions de violència de gènere o familiar del personal.

El catàleg de serveis d’intervenció que ofereix CONEXUS permet a les empreses assumir un grau adequat de responsabilitat social amb la seva plantilla. D’aquesta forma, la gestió dels diferents serveis pot ser independent, o formar part d’un marc més ampli lligat al pla d’igualtat que tingui l’empresa o a la seva estratègia de Responsabilitat Social Corporativa.

Per tal d’aconseguir aquests propòsits ens estem posant en contacte amb empreses que ja estiguin treballant per la coresponsabilitat amb mesures de conciliació i que estiguin interessades en col·laborar amb el nostre projecte.

Si voleu més informació o hi teniu interès, ens agradaria poder explicar-vos en persona el projecte. Us podeu posar en contacte amb nosaltres a través del formulari de contacte o per telèfon.