Projecte ENGAGE

El projecte “ENGAGE: implicar a professionals de primera línia en una resposta coordinada a homes agressors” és un projecte co-finançat per la Unió Europea (dins del programa Rights, Equality, Citizenship) que es s’ha dut a terme durant els anys 2018 i 2019.

El projecte ha estat coordinat per l’associació Conexus i ha tingut com a socis les següents entitats especialitzades en la intervenció amb homes agressors: Psytel (França), Association Terres a Vivre (França), CAM (Itàlia), Ajuntament de Florència (Itàlia) i WWP EN (Alemanya). L’objectiu del projecte ENGAGE era augmentar la seguretat de les dones i infants víctimes de la violència mitjançant la promoció d’una resposta coordinada als homes que exerceixen violència masclista millorant la quantitat i la qualitat de les derivacions als programes especialitzats per a agressors.

Per respondre a les necessitats abans esmentades i aconseguir aquest objectiu general, els
principals objectius específics del projecte eren:

  • Millorar la capacitat de professionals de primera línia per proporcionar una resposta coordinada als homes que exerceixen violència de gènere mitjançant el desenvolupament d’una guia i un mòdul de formació corresponent.

  • Millorar la coordinació entre els serveis de primera línia i els programes per a agressors.

Després de fer un extens anàlisi de les necessitats de les persones que treballen en serveis de primera línia, persones exptertes i també d’homes que estaven sent atesos en programes per a agressors, es va elaborar la Guia ENGAGE. Una guia escrita per oferir suport a les persones professionals per dur a terme els següents quatre passos: (1) Identificar la violència de gènere en homes usuaris, (2) Preguntar als homes sobre violència de gènere, (3) Motivar als homes que exerceixen violència per ser derivats, i (4) Derivar els homes a programes d’intervenció per agressors.

Així mateix es va elaborar un mòdul per poder oferir una formació consistent que possibilites a les persones professionals l’aplicació de la guia ENGAGE. Tant la guia com el material de formaió va ser traduït a les llengües dels països participants i es van imprimir 500 còpies de cada versió. Després de dur a terme 36 formacions en tres països, França, Itàlia i Espanya, dirigides a grups diversos de professionals de primera línia (que incloïen professionals de serveis socials socials, de la salut, de la policia, de protecció a la infància i especialistes d’atenció a víctimes), es va dur a terme una avaluació que confirmava un augment estadísticament significatiu del 27% en la identificació d’homes que exerceixen violència entre les persones professionals formades. Així mateix, les derivacions de potencials agressors a programes específics van augmentar un 109%.

Per tant, el projecte ENGAGE ha tingut èxit en fomentar les capacitats de resposta de professionals de primera línia davant dels homes que exerceixen violència, identificant les seves conductes abusives, preguntant de manera respectuosa sobre aquestes, motivant el canvi de comportaments i dirigint-los cap a serveis especialitzats apropiats per tal d’augmentar la seguretat i protecció de les víctimes. A més a més, el projecte ha sensibilitzat a nivell de desenvolupament de polítiques públiques en els diferents països que han participat del projecte, destacant la importància que les persones professionals de primera línia estiguin preparades i siguin capaces d’abordar als homes agressors.

Un dels objctius del projecte és l’implementació dels resultats a totes les administracions i serveix de primera línia. Si formes part d’una administració i vols rebre una de les formacions que oferim, contacta’ns.

Pots descarregar la Guia ENGAGE aquí:

Pots descarregar el paquet de formació aquí:

Llistat de serveis d’atenció a homes que exerceixen la violència:

portada-guia-homes-que-exerceixen-la-violencia-ENGAGE

Guia “Homes que exerceixen violències masclistes contra la parella o ex-parella: l’abordatge des dels serveis socials”.

Manual adreçat als i les professionals dels serveis socials bàsics que aborda la interrelació de la perspectiva de gènere i la figura dels homes que exerceixen violències masclistes.

Descriu i analitza l’arquetip d’home que du a terme aquest tipus de violència i ofereix eines per a la seva detecció, abordatge i derivació.