Grups de pares

El moment de naixement d’un fill o filla suposa un canvi molt important en la vida dels homes. Aquests, habitualment, no s’han dedicat a la cura i la criança de les criatures, el que ha suposat una sobrecàrrega per a les mares.

Amb la incorporació de la dona al món laboral, la necessitat que els homes puguin desenvolupar tasques de cura, s’impliquin en la criança i conciliïn la vida familiar amb la laboral s’ha tornat imprescindible en la nostra societat. A més, molts homes volen tenir un altre rol en la criança i l’educació.

Els espais informals dels homes no els permeten moltes vegades poder reflexionar i compartir les seves preocupacions, temors, expectatives i reptes que els suposa aquest canvi de rol en la criança i l’educació dels seus fills i filles.

És per això que des de CONEXUS oferim la creació de Grups de Pares enfocats a aquells homes que tenen criatures petites o que estan a punt de ser pares, per tal de generar espais de formació, trobada i intercanvi d’experiències amb l’acompanyament de professionals.

Els objectius dels Grups de Pares són:

  • La coresponsabilitat dels homes en les tasques de cura i criança de les criatures.

  • Augmentar les habilitats parentals i deconstruir els mites, estereotips, pors i dubtes que impedeixen el desenvolupament d’una paternitat responsable.

  • Millorar les relacions afectives i la resolució de conflictes tant amb els fills i filles com amb la seva mare.

  • Prevenir conductes de risc o negligents, especialment la violència, l’abús de substàncies o l’abandonament.

Si formeu part d’una administració pública, d’una entitat, d’una empresa o d’un centre de salut i voleu posar en marxa un Grup de Pares, sisplau feu-nos arribar la vostra demanda a través del nostre formulari.

Amb el suport de:

Generalitat de Catalunya Departament de Treball, Afers Socials i Famílies