Formació a professionals

Oferim cursos per a professionals de diferents sectors, sobre les següents temàtiques:

  • Formació en intervenció integral en violència masclista, que proporciona les bases teòriques i pràctiques per abordar aquestes problemàtiques tant amb dones, infants i adolescents víctimes, com amb homes agressors, ja sigui per a professionals de primera línia com per a persones que fan intervenció psicoterapèutica directa.

  • Formació en violència ascendent o filioparental, que ofereix una contextualització teòrica sobre la problemàtica, així com eines per a la detecció de casos i per a la intervenció, tant amb mares i pares víctimes com amb els i les joves que exerceixen la violència.

  • Formació en perspectiva de gènere aplicada a la salut, l’educació i altres àmbits (drogues, salut sexual i reproductiva, salut mental, coeducació, etc.) en àmbits tant de prevenció com d’intervenció.

  • Formació en estratègies d’intervenció per garantir els drets de les persones LGBTI i contra la discriminació: Llei 11/2014

  • Formació en psicoteràpia que recull les bases epistemològiques, les pràctiques clíniques i la recerca sobre l’atenció des d’un vessant psicosocial i constructiva.

  • Assessorament, supervisió i cura d’equips que treballin en les àrees d’actuació de l’entitat, com ara la violència masclista, la salut o la intervenció psicosocial en general. Podeu consultar el programa per empreses.

Podeu consultar els cursos disponibles a l’apartat de cursos, o posant-vos en contacte amb nosaltres si teniu una demanda de formació específica. Els cursos que solem oferir tenen duracions diverses, entre 8h i 20h, els oferim en format presencial, en línia o semi pesencial, i podem adaptar-los a les necessitats concretes que tingueu.