Projecte europeu FOMEN

FOMEN és un projecte de dos anys de duració (2019-2021) que se centra en un apropament innovador en matèria de gènere i en el treball de prevenció de la violència amb els homes. L’equip del projecte, amb seu a 6 països europeus (Àustria, Croàcia, Alemanya, Grècia, Itàlia i Espanya), treballarà per desenvolupar estàndards de qualitat per als programes de prevenció de la violència.

Actualment el món s’enfronta a molts corrents de migració i a desplaçaments forçosos, dels pitjors que hi ha hagut des de la Segona Guerra Mundial. El desplaçament i la ruptura amb les estructures socials resultant de la fugida de la guerra i del conflicte suposen un desafiament les relacions de gènere tradicionals, les normes socials i els vincles.

Això fa que els refugiats siguin vulnerables a més violència i discriminació. Els estudis demostren que les dones i les nenes desplaçades s’han enfrontat a múltiples formes de violència a consenqüència dels conflictes, la persecució i el desplaçament. A més a més, homes i nois pateixen violència en països en crisis i durant l’asil, especialment a mans d’altres homes.

Amb un fort enfocament en les diverses masculinitats possibles, el Projecte FOMEN tracta la qüestió de com les experiències d’homes migrants i refugiats xoquen amb les normes de gènere.

Durant els darrers mesos, els socis del projecte han estat treballant en l’avaluació de les necessitats i en l’anàlisi de recursos existents que es dediquin a treballar fent prevenció de la violència de gènere amb homes migrants i refugiats, i té com a objectiu

  • Obtenir una visió general i analitzar les necessitats i recursos dels migrants i refugiats homes, així com dels professionals que treballen amb ells en matèria de prevenció de la violència de gènere.

  • Identificar exemples de bones praxis en programes de prevenció de la violència de gènere en els països dels socis del Projecte.

Pots consultar els resultats aquí:

A partir de l’anàlisi de necessitats i bones pràctiques, els partners del projecte hem desenvolupat un programa de formació per a professionals i un programa d’educació i prevenció per als homes refugiats o migrats que s’implementaran en una prova pilot durant els propers mesos.

En aquest marc us oferim participar en la formació dirigida a professionals per a la sensibilització en qüestions de gènere i la prevenció de les violències amb homes refugiats i migrats que consisteix en 8 mòduls de 3 h de durada cadascun. La formació es durà a terme en línia a través de la plataforma Zoom en col·laboració amb l’associació Kudwa i té una metodologia molt participativa. L’idioma serà el castellà. La formació és totalment gratuïta, però demanem un compromís de participar en les 8 sessions, els dimecres de 10h a 13h a partir de el 17 de març (i amb un parèntesi en Setmana Santa).