Projecte IMPACT

Aquest projecte del Programa DAPHNE de la Comissió Europea és una continuació del treball fet els darrers anys sobre els programes per a homes que exerceixen violència a Europa i se centra ara en l’avaluació dels programes.

L’avaluació dels programes d’atenció a homes que exerceixen violència masclista, per saber si compleixen el seu objectiu de millorar la seguretat de les dones i fills i filles afectades i de reduir l’ús de la violència, és fonamental tant per a les decisions polítiques com per al desenvolupament i la millora dels mateixos programes.

Aquest projecte, en què va treballar CONEXUS durant els anys 2013-2014, tenia quatre objectius principals:

  • Revisió i anàlisi de la praxis d’avaluació que fan els programes europeus habitualment, a través d’una enquesta.

  • Revisió i anàlisi dels estudis científics d’avaluació d’aquests programes tant respecte a la metodologia i els instruments utilitzats com respecte als resultats.

  • Identificació de les possibilitats i dificultats d’un estudi multicèntric d’avaluació de programes per a agressors a diferents països europeus amb la metodologia identificada a la revisió dels estudis.

  • Desenvolupament d’una “capsa d’eines” que combini criteris científics i d’aplicabilitat pràctica i d’una guia de bones pràctiques per a l’avaluació habitual en els programes europeus (inclou la possibilitat de pujar les dades a través d’un portal d’internet i analitzar-les de manera centralitzada).