Projecte EMiNC: Engaging Men in Nurturing Care

El Projecte EMiNC: Engaging Men in Nurturing Care és un projecte de recerca i intervenció que té com a objectiu promoure la participació dels homes en la cura dels infants. El projecte està finançat per la Fundació OAK i és durà a terme a Barcelona (Espanya), Nàpols (Itàlia) i a Lisboa i Coïmbra (Portugal) gràcies a la col·laboració del Centro de Estudos Sociais (CES), de l’Associació International  Step by Step (ISSA), del Centro per la  Salute del  Bambino (CSB), l’Ajuntament de Barcelona i Conexus. La iniciativa s’executarà des d’aquest mateix any (2023) fins el 2025.

El projecte es basa en la idea que la participació dels homes en la cura dels infants és essencial per a un desenvolupament infantil saludable i equitatiu. Els homes que participen en la cura dels infants estan més implicats en la seva vida i tenen més probabilitats de ser bons pares.

EMiNC s’adreça a professionals de l’educació, famílies i homes, oferint recursos i formació per ajudar a aquests grups a promoure la participació dels homes en la cura dels infants.

Objectius del projecte

El projecte EMiNC té com a missió principal promoure el desenvolupament sa dels infants. Per aconseguir-ho es treballarà en l’assoliment dels següents objectius:

  • Generar evidències per a una narrativa convincent a nivell europeu/país sobre la importància de les masculinitats positives, la paternitat i l’equitat de gènere en els primers anys pel desenvolupament sa d’infants.
  • Implementar programes efectius a nivell de ciutat/país dirigits a professionals de la primera infància i pares per fomentar canvis a les pràctiques de la llar i els serveis per augmentar la participació de pares / homes.
  • Implementar programes efectius a nivell de ciutat/país dirigits a professionals de la primera infància i pares per fomentar canvis a les pràctiques de la llar i els serveis per augmentar la participació de pares / homes.

Pilars d’acció

Per tal d’aconseguir els objectius anteriors, es treballaran diverses accions que s’agrupen en 3 línies estratègiques:

PILAR 1

Construir una narrativa convincent a nivell europeu sobre la importància de les masculinitats positives, la paternitat i l'equitat de gènere per al desenvolupament dels infants.

PILAR 2

Influir en les polítiques de països seleccionats, que promoguin l'equilibri de gènere i l'augment de la participació dels homes en la cura d’infants als primers anys de vida.

PILAR 3

Promoure canvis en les pràctiques en els serveis de la primera infància i l'entorn de la llar. Inicialment a nivell de ciutat i posteriorment a nivell de país.

Resultats esperats (2023 – 2025)

En conseqüència, els resultats esperats del projecte són:

  • Augment de la capacitat de professionals de la primera infància i de la salut a nivell municipal per a involucrar a homes i pares i promoure la corresponsabilitat en les cures.
  • Condicions creades per a ampliar programes a nivell municipal en base a evidències noves i existents sobre la implementació de programes amb un enfocament intersectorial i una bona comprensió del sistema.
  • Col·laboracions i aliances reforçades per a crear evidències sòlides i generar atenció política i interès a nivell municipal.
  • Augment d’una comprensió compartida entre el sector públic, el sector privat, el tercer sector i els organismes governamentals de la importància de la participació dels homes i pares en les cures formals i informals i de compartir les responsabilitats de les cures a nivell de la ciutat.
  • Major atenció a l’equilibri treball-vida (WLB) i l’ús del permís parental a nivell de ciutat.
  • Augment de l’ús del permís parental i la demanda de serveis a la primera infància.

Jornada “Implicar els pares (homes) en les cures i la criança corresponsable”

Presentació dels resultats de dos estudis, un sobre l’estat de la paternitat a Espanya i l’altre sobre necessitats per promoure la implicació dels homes en la cura d’infants a Barcelona.

Amb el suport de: