Elaboració de plans municipals d’igualtat i de plans per la diversitat sexual, afectiva i de gènere

Des de l’entitat, ens hem encarregat de l’elaboració de plans municipals, tant d’igualtat com de diversitat sexual, afectiva i de gènere, amb diferents ajuntaments i, en alguns casos, amb la col·laboració dels Serveis d’Igualtat i Ciutadania de la Diputació de Barcelona.

El format de treball que implementem sempre està basat en la participacó ciutadana, tant a nivell de diagnòsi de les diferents situacions i problemàtiques que es donen en els municipis, com a nivell de propostes concretes o línies d’acció, que en tots els casos hem elaborat a base d’enquestes, grups de discusió i/o entrevistes amb persones clau.

Podeu veure alguns dels plans que hem realitzat aquí:

Conexus Elaboració de Plans Municipals