Programa d’atenció a homes que exerceixen violència masclista (PAI-H)

El programa va destinat a homes que exerceixen o han exercit algun tipus de violència vers les seves parelles o els seus fills i filles, i que vulguin aturar-la.

La intervenció psicosocial i el suport professional permeten als homes reconèixer la violència que han fet i responsabilitzar-se de les conseqüències que ha tingut per a la seva parella o exparella i pels seus fills i filles.
La reflexió crítica sobre la identitat masculina i l’aprenentatge de la violència possibiliten el seu rebuig i faciliten la construcció de formes alternatives de relació.

La intervenció consta de:

  • Unes primeres sessions d’informació i assessorament, per tal de definir i conèixer la situació de l’home.
  • Sessions individuals on poder reconèixer, comprendre i responsabilitzar-se de la violència exercida i del dany ocasionat, així com aturar l’ús de la violència.
  • Sessions grupals amb altres homes per tal de desenvolupar plegats noves formes de relació no violentes.
  • Sessions de seguiment per prevenir noves situacions de violència.

Per tal de poder atendre els homes, serà necessari que ells es posin en contacte amb nosaltres via telèfon, correu electrònic o a través del formulari de contacte.

Els i les professionals que vulguin derivar algun cas ho poden fer a través del protocol de derivació que els hi farem arribar.

Actualment aquest programa no rep cap classe de subvenció per part de cap institució o organització.

Conexus Atenció Psicoterapia