Programa d’atenció a mares que han patit violència masclista i als seus fills i filles

Els fills i les filles de les dones que viuen o han viscut violència masclista, també són víctimes i en pateixen les conseqüències.

Les conseqüències es manifesten de diferents formes en la seva conducta, en les seves relacions o en el seu estat emocional. Per tant, els nens i les nenes o els adolescents que han viscut situacions de violència de manera directa o indirecta necessiten atenció especialitzada.

L’atenció a aquests infants i adolescents es du a terme conjuntament amb les seves mares, ja que amb elles tenen el vincle més profund. Per tant, és fonamental que les mares acompanyin el procés de recuperació dels seus fills i filles.

La intervenció consta de:

  • Unes primeres sessions per conèixer l’estat de l’infant o adolescent, i el de la seva mare, així com el vincle que tenen.
  • Sessions individuals de suport psicològic i recuperació amb la mare.
  • Sessions individuals de suport psicològic i recuperació amb l’infant o adolescent.
  • Sessions grupals amb altres dones, infants o adolescents en la mateixa situació per tal de compartir experiències i trobar estratègies de millora conjuntes.

Per tal de poder atendre els fills i les filles, serà necessari que les mares es posin en contacte amb nosaltres via telèfon, correu electrònic o al formulari.

Els i les professionals que vulguin derivar algun cas ho poden fer a través del protocol de derivació que els hi farem arribar.

Amb el suport de:

Conexus Atenció Psicoterapia