Project Description

CURS ONLINE

29 setembre i 6 d’octubre, de 9 a 13h

Descripció del curs

La violència vicària és un tipus de violència “desplaçada” a fills, filles, mascotes, objectes de valor o persones pròximes a la víctima, amb l’objectiu d’infligir dolor a la dona de manera indirecta. És una violència secundària que pateixen a la víctima principal, que és la mare. És a la dona a la qual es vol danyar i el mal es fa a través de tercers. El maltractador sap que danyar, assassinar als seus fills i filles, és assegurar-se que no es recuperarà mai. Més de 1,6 milions de nens viuen en llars on la seva mare sofreix violència masclista, segons l’última macroenquesta del Ministeri d’Igualtat publicada en 2020.

A Conexus oferim una formació dedicada a la comprensió de la violència vicària per a identificar quan i com es produeix, quines conseqüències genera en la mare, en les filles i els fills i com intervenir davant aquesta mena de violència.

Matricula’t a través d’aquest enllaç les instruccions del programa.
Descarrega el programa
Matricúlate

Objectius del curs

  • Entendre què és la violència vicària, com i quan es produeix.

  • Conèixer les conseqüències de la violència vicària en les mares, en els seus fills i filles

  • Visibilitzar als fills i les filles de les dones víctimes de violència vicària com a víctimes de la mateixa violència.

  • Comprendre la vivència de la mare que pateix aquesta violència i com pot protegir-se d’aquesta.

  • Promoure factors de protecció per a les mares i els seus fills i filles víctimes d’aquesta violència.

Contingut

  • Fonaments de la violència vicària i les seves conseqüències: quan es produeix, com es comporta l’agressor, per què un pare mata els seus propis fills. Conseqüència en les mares i en els seus fills i filles.

  • Intervenció amb mares, fills i filles víctimes de violència vicaria: intervenció per a la recuperació del vincle materno filial, com es posicionen els fills i filles en relació a la violència, com es posicionen els fills i filles respecte a la mare i al pare, quins son els rols dels fills i filles davant la situació de violència. Reflexions i casos pràctics.