publicacions
Violència, homes
Models d'intervenció amb homes que exerceixen violència de gènere a la parella. Anàlisi dels supòsits tàcits i reconsideracions teòriques per l'elaboració d'un marc interpretatiu i d'intervenció
Ponce, Álvaro. (2011) Ponencia presentada en el CIME 2011. Barcelona.


http://www.conexus.cat/admin/files/documents/3_Congresomasculinidades_ProgramasModelosHombresViolencia_AlvaroPonce.pdf